Publicaties

9789043010726Bedrijfsadministratie
Pearson education Benelux,  juni 2005
ISBN 978-90-430-1072-6
Bedrijfsadministratie is geschreven voor studenten in het HBO. Het boek bevat theorie en diverse opgaven. Voor docenten is de uitwerking van de opgaven beschikbaar via de uitgever.

 

9789043012591Boekhouden voor Dummies
Pearson education Benelux, 1e druk augustus 2007
ISBN 978-90-430-1259-1 (ook beschikbaar als e-book)
Boekhouden voor Dummies is geschreven voor de ondernemer die zijn eigen boekhouding wil bijhouden.

 

voorkantBedrijfsadministratie 2
fiscale jaarrekening en consolidatie
Pharosfin BV, 1e druk februari 2012
ISBN 978-90-818753-0-1
Studieboek voor studenten bedrijfseconomie in het HBO.

 

Publicaties

9789043010726Bedrijfsadministratie
Pearson education Benelux,  juni 2005
ISBN 978-90-430-1072-6
Bedrijfsadministratie is geschreven voor studenten in het HBO. Het boek bevat theorie en diverse opgaven. Voor docenten is de uitwerking van de opgaven beschikbaar via de uitgever.

 

9789043012591Boekhouden voor Dummies
Pearson education Benelux, 1e druk augustus 2007
ISBN 978-90-430-1259-1 (ook beschikbaar als e-book)
Boekhouden voor Dummies is geschreven voor de ondernemer die zijn eigen boekhouding wil bijhouden.

 

voorkantBedrijfsadministratie 2
fiscale jaarrekening en consolidatie
Pharosfin BV, 1e druk februari 2012
ISBN 978-90-818753-0-1
Studieboek voor studenten bedrijfseconomie in het HBO.